Kategoria: Historia | Nobel dla Lecha Wałęsy

Nobel dla Lecha Wałęsy

Data wydarzenia

05.10.1983

Miejsce wydarzenia

Oslo

Najważniejsze nazwiska

Danuta Wałęsa

Liczby

Jedyny Polak wyróżniony Pokojową Nagrodą Nobla

.01

Opis

Nagroda jaką jest Nobel to coś o dużej wartości i znaczeniu. Szczególnie, gdy dostaje ją człowiek będący z zawodu elektrykiem. Mowa tu oczywiście o Lechu Wałęsie, który stał się na całym świecie symbolem walki zwykłych ludzi z komunistyczną władzą. To on został przewodniczącym Solidarności. Jego działania miały „kluczowe znaczenie dla pracy w celu utwierdzenia wolności organizowania się we wszystkich krajach” - jak uzasadniał przewodniczący komitetu noblowskiego - Egila Aarvika. Przyjęte przez Wałęsę i Solidarność metody działania zawsze miały charakter pokojowy - postawiono na rozmowy, by skutecznie dojść do porozumień. Jak zapewne się domyślasz ówczesne władze PRL nie kryły swojego niezadowolenia, ponieważ nagroda miała również charakter polityczny i osłabiła pozycję komunistów. Ich niezadowolenie wyraził między innymi rzecznik prasowy rządu mówiąc, że cała ta sytuacja to „zapłata dla ludzi, którzy działają na szkodę kraju”, a „Trybuna Ludu ” skomentowała to w następujący sposób: „Jury pokojowej Nagrody Nobla postanowiło i w tym roku określić się jako narzędzie w konfrontacyjnej grze – tym razem przeciwko Polsce, przeciwko socjalizmowi”. I choć nagrodę w imieniu przyszłego prezydenta RP musiała odebrać jego żona - paszport został Wałęsie odebrany - to nie zmieniło to tego jaką radość ta nagroda wywołała u opozycji stanu wojennego. Uroczystość wręczenia nagrody była transmitowana przez pierwsze niezależne radio „Wolna Europa”. Dla Polaków decyzja Komitetu Noblowskiego była „potwierdzeniem słuszności obranej w Sierpniu 1980 r. drogi i metody walki o prawo do prawdy i wolności, prawo do swobodnego zrzeszania się. Te podstawowe wartości są bowiem nieodłącznym składnikiem pokoju”. Jako że miejsce zamieszkania Lecha Wałęsy było znane szerszej grupie osób to entuzjaści z Trójmiasta zgromadzili się pod jego oknem i śpiewali mu „Sto lat ”, bili brawa, a jego samego wnieśli na rękach do mieszkania. Rozeszli się dopiero późnym wieczorem, na jego prośbę. Jak przebiegała sama uroczystość wręczenia nagrody w Oslo? Żona - Danuta Wałęsa odczytała w jego imieniu list, dziękując, jak również  kierując się bezpośrednio do rodaków słowami: „Znane są wam powody, dla których nie mogłem przybyć do waszej stolicy, aby odebrać tę zaszczytną nagrodę. W tym uroczystym dniu miejsce moje jest wśród tych, spomiędzy których wyszedłem i do których należę – wśród gdańskich robotników. Niechaj te słowa zaniosą Wam radość i niech dadzą nadzieję milionów moich braci, milionów ludzi pracy fizycznej i umysłowej zrzeszonych w związku, którego nazwa sama wyraża jedno z najszlachetniejszych idei ludzkości. To oni wszyscy czują się dziś pospołu ze mną uczczeni tą nagrodą”. Wszyscy zgromadzeni nagrodzili to przemówienie owacjami na stojąco. Dodatkowo Danuta Wałęsa, wraz z synem Bogdanem nie kryła zdziwienia i wzruszenia, gdy pod tarasem hotelowym mieli niepowtarzalną możliwość pozdrawiania tłumów Norwegów wyrażających swoje poparcie dla Solidarności i jej męża. Mimo straszliwego mrozu, jaki panował w tym czasie w stolicy Norwegii, kilka tysięcy osób wzięło udział w demonstracji poparcia dla związku zawodowego "Solidarność". 

Źródła:

https://wiadomosci.dziennik.pl/

https://dzieje.pl/