Kategoria: Historia | Wejście Polski do UE

Wejście Polski do UE

Data wydarzenia

01.05.2004 na mocy Traktatu akcesyjnego 16.04.2003

Miejsce wydarzenia

Dublin (Irlandia) 

Najważniejsze nazwiska

Radosław Sikorski (minister spraw zagranicznych), Lech Kaczyński(Prezydent RP)

Liczby

25 flag państw UE przy dźwiękach „Ody do radości” Beethovena zostało wciągniętych na maszty przed siedzibą prezydent Irlandii Mary McAleese.

.01

Opis

Na każdym kroku, gdzie tylko się nie obejrzysz możesz dostrzec w Polsce naklejki , umieszczone na budynkach instytucji,na urzędach, szkołach, słupach, drogach, informujące o tym, że zostały dofinansowane z budżetu UE w ramach jakiegoś programu czy funduszu rozwoju regionalnego. Co to właściwie to oznacza? Zacznijmy od samego początku. Pierwszego dnia maja, szesnaście lat temu, Polska wraz z innymi 9 krajami oficjalnie stała się częścią Unii Europejskiej, czyli związku o charakterze gospodarczo-politycznym, który ma na celu przede wszystkim współdziałanie członków organizacji na rzecz pokoju i dobrobytu oraz ma za zadanie chronić nasze podstawowe prawa  polityczne, społeczne i gospodarcze. Dlaczego Polsce zależało, aby przynależeć do tej organizacji? Przede wszystkim było to spowodowane szkodami społecznymi i materialnymi, które ponieśliśmy podczas wojny oraz czasów komunizmu. Pragnęliśmy móc współpracować z bogatszymi i bardziej wpływowymi państwami Europy Zachodniej oraz mieć możliwość rozwoju, a także czuć się częścią większej społeczności, która podejmuje decyzje w sposób demokratyczny i najkorzystniejszy dla wszystkich. Jednak nie od samego początku było pewne, że uda nam się zostać państwem członkowskim. Swój sprzeciw okazywało ZSRR - byliśmy przecież ich dawną satelitą. Na szczęście  po wieloletnim procesie przystępowania do UE udało się i z całą pewnością można powiedzieć, że Polsce dało to bardzo dużo. Wiele budynków, jak i dróg, które nadal nie są w najlepszym stanie technicznym, dzięki wsparciu finansowym z budżetu UE, czyli pieniędzy zbieranych od wszystkich państw należących, zostało odnowionych i przystosowanych do wymogów europejskich. Dzięki przynależności możemy również promować nasze usługi i towary poza granicami Polski , nasza waluta zyskała na znaczeniu, co ma duży wpływ na bogaceniu  się państwa, a także do większości państw Unii możemy podróżować bez kontroli paszportowej. Otwarte granice umożliwiają nam podejmowanie pracy w innych krajach, poznawanie nowej kultury, a co równie ważne młodzi ludzie mają szansę rozwijać swoje talenty i umiejętności, studiując na najlepszych uczelniach w Europie czy uczestnicząc w programach wymiany. W dzisiejszym szybko biegnącym świecie nie możemy zapominać o środowisku, które jest coraz bardziej niszczone przez działalność człowieka. Dlatego też UE podejmuje coraz to bardziej stanowcze kroki, jak zakaz produkcji 10 plastikowych produktów jednorazowych. Recykling, edukacja społeczeństwa, zapobieganiu destrukcji środowiska to tylko kilka z najważniejszych celów UE. Nie wszystko jest idealne w UE i w jej państwach członkowskich, ale ważne jest to, że stara się o lepsze jutro dla nas i następnych pokoleń. 

Źródła:

https://dzierzgon-twojemiasto.pl/

https://www.polityka.pl/