Kategoria: Historia | Wejście Polski do NATO

Wejście Polski do NATO

Data wydarzenia

12.03.1999

Miejsce wydarzenia

Independence(USA)

Najważniejsze nazwiska

Bronisław Geremek

.01

Opis

Dzięki zmianom jakie nastąpiły w Polsce po obaleniu rządów komunistycznych, mogliśmy sami zacząć decydować o naszej polityce związanej z bezpieczeństwem. Wszystko zaczęło się prawie 10 lat przed faktycznym wstąpieniem do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego, dzięki staraniom i wysiłkom aż siedmiu premierów i dwóch prezydentów RP. Stopniowe włączanie się do tej organizacji było powodem obaw ze strony pozostałych członków, ponieważ mimo znaczących zmian jakie zaszły w Polsce, w Europie Wschodniej nadal stacjonowała część wojsk sowieckich, które mogły posiadać broń nuklearną. Pierwszy przełom nastąpił po otrzymaniu przez pierwszego niekomunistycznego premiera Polski listu od prezydenta USA, w którym George Bush zapowiedział zaproszenie Polski i innych państw znajdujących się w podobnej sytuacji politycznej do nawiązania regularnych kontaktów z NATO, aby mogły (choć bez prawa głosu) uczestniczyć w obradach . Jak powiedział podczas rozmów z posłami komisji obrony i spraw zagranicznych „Sojusz jest otwarty i gotów dzielić się z wami korzyściami płynącymi ze wspólnoty bezpieczeństwa i współpracy”. Od tej pory priorytetem w zapewnieniu bezpieczeństwa Polsce było dołączenie do paktu. Po ponad pięciu dekadach terytorium Polski opuściły ostatnie wojska radzieckie, wówczas droga do NATO stanęła otworem.Może pojawia się u Ciebie pytanie dlaczego tak bardzo nam na tym zależało i mimo wieloletnich starań nie zraziliśmy się w dążeniu do bycia członkiem NATO? W skład Paktu wchodzi prawie trzydzieści państw, w tym Stany Zjednoczone, posiadające dobrze uzbrojoną armię. Ma to duże znaczenie, ponieważ według klauzuli wzajemnej obrony atak na jednego lub więcej sojuszników będzie oznaczał atak na wszystkich członków Sojuszu. Dodatkowo  polscy  żołnierze biorą czynny udział w misjach oraz  operacjach wojskowych Paktu, a dzięki regularnym ćwiczeniom z sojuszniczymi państwami, nasza armia coraz lepiej spełnia warunki NATO, które są dość wymagające. Wsparcie wojsk państw wchodzących w skład NATO mogliśmy zauważyć m.in. w momencie agresji Rosji na Ukrainę i bezprawnej aneksji Krymu. Z powodu tych wydarzeń podczas szczytu NATO  w Warszawie, dwa latach po tych wydarzeniach, zapadła decyzja o  rozmieszczeniu w Polsce i państwach bałtyckich batalionowych grup bojowych NATO. 

Źródła:

https://www.wojsko-polskie.pl/

https://www.polityka.pl/