Kategoria: Historia | Stan wojenny w polsce

Stan wojenny w polsce

Data wydarzenia

13.12.1981 - 22.07.1983

Miejsce wydarzenia

Cała RP

Najważniejsze nazwiska

Wojciech Jaruzelski, Lech Wałęsa

.01

Opis

Stan wojenny to przedsionek wojny. W Polsce rządzili komuniści, Polacy w większości mieli dosyć tej władzy. Władze komunistyczne zaniepokojone rodzącym się ruchem demokratycznym wśród obywateli oraz licznymi protestami społecznymi na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (tymczasowego i niekonstytucyjnego (!) organu władzy) wprowadziły na terenie całego kraju stan wojenny. Trzeba było go jakoś uzasadnić. Oficjalna przyczyna? Pogarszająca się sytuacja gospodarcza Polski i groźba interwencji zbrojnej przez pozostałe państwa Układu Warszawskiego. To było kłamstwo i pretekst ze strony rządu. 13 grudnia przestały działać telefony i telewizja, w radiu była tylko muzyka poważna. O godzinie szóstej rano puszczono przemówienie generała Wojciecha Jaruzelskiego. Przeszło ono do historii, gdy w wojskowym mundurze i przyciemnionych okularach ogłosił on powstanie WRON-u, który przejął władzę i wprowadził stan wojenny. Jaruzelski twierdził, iż „Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. […] Już nie dni, ale godziny przybliżają ogólnonarodową katastrofę” i jest to jedyne wyjście, aby opanować tę ‘’krytyczną’’ sytuację w Polsce (ówczesnej Polskiej Republice Ludowej- PRL). Z jakimi zatem ograniczeniami spotkali się Polacy? Przede wszystkim zakazano jakichkolwiek strajków, manifestacji, akcji protestacyjnych oraz wprowadzono godzinę milicyjną, trwającą od 22 do 6. Zamknięte zostały granice, bez specjalnej przepustki nie można było opuścić swojego miejsca zamieszkania. Zawieszono wszystkie organizacje społeczne, w tym związki zawodowe. Nadawano tylko jeden program telewizyjny i radiowy, zamknięto większość pism, aby komuniści mogli mieć całkowitą kontrolę nad przekazywanymi informacjami. Podjęto decyzję o zawieszeniu szkół wyższych i lekcji w szkołach na kilka tygodni. Co więcej już o północy dnia rozpoczynającego stan wojenny rozpoczęły się ogólnokrajowe aresztowania działaczy opozycyjnych, w tym przedstawicieli „Solidarności”- będącej nową nadzieją na obalenie obecnych sowieckich rządów. W całym kraju na ulicach pojawiły się czołgi i opancerzone pojazdy, a także uzbrojeni żołnierze i milicja obywatelska. Wprowadzenie stanu wojennego wywołało bunt społeczeństwa, które już w pierwszych dniach, mimo zakazu, organizowało protesty brutalnie tłumione przez MO. Jednak do najkrwawszych w skutkach demonstracji i strajków doszło w grudniu ’81. W Kopalni Węgla Kamiennego "Wujek", tak jak w przypadku innych kopalni na Śląsku, trwał opór ze strony górników. Jednak tym razem po wielogodzinnych zamieszkach milicja użyła broni palnej zabijając dziewięć osób. Do kolejnych tragicznych wydarzeń doszło podczas demonstracji na Pomorzu oraz w większych miastach PRL, setki osób zostało rannych, a kilkadziesiąt zabitych. Niestety do dziś nie jest znana dokładna liczba zabitych oraz osób, które poniosły uszczerbek na zdrowiu spowodowany prześladowaniem czy biciem podczas wielogodzinnych przesłuchań. Na półkach sklepowych brakowało żywności i produktów podstawowej potrzeby. I choć ostatecznie po kilku miesiącach stan wojenny został zniesiony, sytuacja w kraju nie uległa polepszeniu. Nadal rządzili komuniści, którzy utrudniali życie obywatelom.

Źródła:

https://www.tvp.pl/