Kategoria: Historia | Konferencja Jałtańska

Konferencja Jałtańska

Data wydarzenia

04.02.1945 – 11.02.1945

Miejsce wydarzenia

Pałac w Liwadii, Krym 

Najważniejsze nazwiska

Józef Stalin, Winston Churchill, Franklin Delano Poosevelt

.01

Opis

Konferencja jałtańska, znana również jako konferencja krymska odbyła się od 4 do 11 lutego 1945 roku. Spotkali się na niej przywódcy koalicji antyhitlerowskiej tzw. Wielkiej Trójki: przywódca ZSRR - Józef Stalin, premier Wielkiej Brytanii - Winston Churchill oraz prezydent USA - Franklin Roosevelt. Odbyła się ona w pałacu cesarskim w Liwadii. Wówczas miało miejsce kilka konferencji, jednak na tej zapadły decyzje najwyższej wagi – te, które miały wpływ na Europę po II wojnie światowej. Zdecydowano wtedy o przesiedleniu ludności między państwami m.in. przesiedleniu Niemców z Polski, Węgier, Czechosłowacji. Polska utraciła Kresy Wschodnie na rzecz Związku Radzieckiego, a w jej granice weszły dawne tereny. Mocarstwa zgodziły się na utworzenie Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej, w zamian za zobowiązanie się go do przeprowadzenia wolnych i demokratycznych wyborów. Te jednak zostały później sfałszowane. Uchwały konferencji jałtańskiej oznaczały zwycięstwo Stalina w sprawie polskiej. Premier Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie - Tomasz Arciszewski wydał oficjalne oświadczenie, w którym skrytykował i potępił postanowienia jałtańskie, w którym stwierdził, że:„decyzje Konferencji Trzech zostały przygotowane i powzięte nie tylko bez udziału i upoważnienia Rządu Polskiego, ale i bez jego wiedzy. Metoda ta w stosunku do Polski jest nie tylko zaprzeczeniem elementarnych zasad, które obowiązują sojuszników, ale stanowi niewątpliwe naruszenie litery i ducha Karty Atlantyckiej oraz prawa każdego do występowania w obronie własnych interesów. Z tego powodu decyzje Konferencji Trzech nie mogą być uznane przez Rząd Polski i nie mogą obowiązywać Narodu Polskiego. Oderwanie od Polski wschodniej połowy jej terytorium przez narzucenie tzw. linii Curzona jako granicy polsko-sowieckiej Naród Polski przyjmie jako nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany przez sojuszników Polski”.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org