Kategoria: Historia | Holocaust

Holocaust

Data wydarzenia

1941 - 1945

Miejsce wydarzenia

Okupowane przez III Rzeszę ziemie polskie

Liczby

Ok. 6 mln ofiar

.01

Opis

Holocaust, bez żadnego wahania, można uznać za jedno z najbardziej krwawych i bestialskich wydarzeń, jakie miało miejsce na świecie. Masowy, wręcz przemysłowy, mord ludności (w większości żydowskiej) przeprowadzony przez III Rzeszę podczas II wojny światowej, zebrał żniwo w postaci 11 milionów cywilów. Mimo to, że problem dotyczył całej Europy, jednak na terenie okupowanej Polski skala okazała się być największa. Holocaust był następstwem polityki Adolfa Hitlera, którą uprawiał w Niemczech już od 1933 roku, gdy wprowadzono podział na Aryjczyków i nie-Aryjczyków, za których uważano tych, którzy mieli co najmniej jednego żydowskiego dziadka. W latach 30. niemiecki rząd skutecznie zaczął wpajać Niemcom antysemityzm za pomocą propagandy.
Podczas II wojny światowej Naziści zastanawiali się jak ostatecznie rozwiązać kwestię żydowską. Najpierw planowano przesiedlenie Żydów za Góry Ural, czy na Madagaskar, jednak wojna na to nie pozwalała. Następnie myślano nad sposobem eksterminacji, w sposób jak najtańszy dla Rzeszy, tak oto powstała myśl o wybudowaniu obozów zagłady. Wszystkie sześć znajdowały się na terenie Generalnego Gubernatorstwa, czyli na terenach polskich zajętych przez nazistów. Największym z nich był Auschwitz-Birkenau. Większość ofiar ginęło w około kilkadziesiąt minut od przybycia do obozu. Holocaust był jedną z największych zbrodni dokonanej przeciwko człowiekowi.

Źródła:

https://pl.wikipedia.org