Kategoria: Festiwal | Bydgoski festiwal muzyczny Musica Antiqua Europea Orientalis

Bydgoski festiwal muzyczny Musica Antiqua Europea Orientalis

Data

Co trzy lata

Miejsce

Bydgoszcz

.01

Opis

Musica Antiqua Europae Orientalis był międzynarodowym festiwalem muzycznym odbywającym się co trzy lata w Bydgoszczy. Głównym celem tego wydarzenia, jak i kongresu, który mu towarzyszył, było pielęgnowanie i poznawanie dzieł muzycznych, powstałych w ciągu ostatnich 2 tysięcy lat w miejscach przecinania się różnych kultur europejskich oraz odnajdywania między nimi wspólnych korzeni Europy. Inicjatywa stworzenia MAEO powstała w latach ’60 ubiegłego wieku, w wyniku narastającego zainteresowania muzyką dawną wśród dyrygentów, wokalistów, jak również muzyków. I tak właśnie, dzięki pomysłowi Polaków już w roku 1966 udało się zorganizować pierwszą edycję imprezy, która przedstawiła i skonfrontowała na arenie międzynarodowej, osiągnięcia badawcze w zakresie muzyki dawnej. Realizatorem przedsięwzięcia stał się dyrektor Filharmonii w Bydgoszczy, współpracujący z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dodatkową pomocą okazał się światowej sławy muzykolog ks. Prof. Hieronim Feicht, który zaproponował łacińską nazwę Festiwalu. I tak aż do roku 2014, kiedy to po raz ostatni odbył się MAEO, miały miejsce liczne koncerty symfoniczne i kameralne, występy chorałów gregoriańskich, koncerty muzyki cerkiewnej i bizantyjskiej, klezmerskiej, średniowieczne misteria, pokazy śpiewu synagogalnego i wiele, wiele innych. Dodatkowo odbywały się również  historyków, muzykologów, bizantynologów, wykonawców i teoretyków muzyki z Europy Środkowej i Wschodniej oraz Europy Zachodniej, a nawet ze Stanów Zjednoczonych.