Kategoria: Historia | Dzieje Polski przed 1918

Dzieje Polski przed 1918

Data wydarzenia

Do 1918

Miejsce wydarzenia

Polska

Najważniejsze nazwiska

Naród polski

.01

Opis

Rzeczpospolita Polska była niegdyś państwem ogromnym, którego teren sięgał od Morza Bałtyckiego aż po Morze Czarne. Nazwana spichlerzem Europy, z panującą otwartością i niespotykaną wówczas tolerancją na inne nacje mogła być uznana za prekursora nowoczesnej Europy. Prężnie rozwijała się kultura i nauka – na całym świecie znane jest nazwisko Mikołaja Kopernika, który udowodnił, że planety krążą wokół Słońca. Ponadto armia hetmana Sobieskiego (który później został królem), pokonała pod Wiedniem Turków, którzy to zagrażali bezpieczeństwu całego kontynentu. Polska była również pierwszym państwem w Europie, które wydało ustawę zasadniczą – konstytucję. Jednak nie była państwem na tyle silnym i stabilnym, aby poradzić sobie z niekorzystną sytuacją geopolityczną i wewnętrznymi sporami. Koniec XVIII wieku był czasem, gdy aparat państwowy przestawał działać i widoczne były w Polsce podziały i wpływy Rosji, która wraz z Niemcami i Austrią dokonała trzech rozbiorów, które doprowadziły do tego, że Rzeczpospolita pod koniec XVIII wieku znikła z mapy Europy na 123 lata. Polacy nie utracili woli walki – odbyło się kilka powstań, powstały Legiony Polskie we Włoszech, artyści wzmacniali w narodzie hart ducha – Chopin, Mickiewicz, pierwszy polski noblista – Sienkiewicz. Do zachowania tożsamości narodowej przyczynili się również zwykli ludzie, którzy podtrzymywali polską tradycję, kulturę i język mimo cenzury i panujących represji. 

Źródła:

https://allcollect.pl/

https://pl.wikipedia.org