Kategoria: Festiwal | Międzynarodowy konkurs lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

Międzynarodowy konkurs lutniczy im. Henryka Wieniawskiego

Data

Maj

Miejsce

Poznań

.01

Opis

Najstarszy międzynarodowy konkurs skrzypcowy, któremu od prawie dziewięćdziesięciu lat patronuje postać Henryka Wieniawskiego - jednego z najwybitniejszych polskich skrzypków i kompozytorów, ostatniego w historii wykonującego te dwie profesje równocześnie. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 1935 roku w Warszawie. Po siedemnastu latach przeniósł się on do Poznania, gdzie organizowany jest do teraz. Dzięki temu wydarzeniu w Polsce oraz w wielu innych krajach doszło do odrodzenia, mocno zaniedbanej po wojnie, jakże ważnej dziedziny rzemiosła artystycznego jakim jest lutnictwo. Dodatkowo sympozja i konferencje, organizowane w ramach Konkursu, stały się miejscem wymiany doświadczeń różnych szkół i tradycji lutniczych, cojest wartościowym czynnikiem kształtowania i tworzenia kulturoznawstwa. Warto dodać, że Poznań jest jedynym ośrodkiem kształcenia lutników na szczeblu średnim oraz wyższym!
Czech Josef Vavra i Francuz Rene Quenoil to pierwsi laureaci Konkursu Lutniczego, który aktualnie jest porównywalny do takich światowych konkursów jak ten w Cremonie, Mittenwaldzie, Moskwie, czy Londynie.  
Organizacją tego przedsięwzięcia zajmuje się  Towarzystwo Muzyczne im. Henryka Wieniawskiego w Poznaniu, przy współpracy ze Związkiem Polskich Artystów Lutników oraz Muzeum Narodowym w Poznaniu.